<style> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

ANA SAYFA Bankalar Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Bankası A.Ş. Logo

Ziraat Bankası A.Ş. Bilgileri ve Şubeleri

1863 tarihinde kurulan Ziraat Bankası A.Ş. bankasının veri tabanımızda kayıtlı 1680 şubesi vardır. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri 09:00 - 12:30 & 13:30 - 17:30 çalışma saatlerinde hizmet vermektedir. Mesai saatleri haricinde 444 00 00 numaralı Ziraat Bankası A.Ş. müşteri hizmetleri telefonunu arayarak destek alabilirsiniz.

Kayıtlı Şube Sayısı
1680
Banka Kuruluş Tarihi
1863
Genel Müdürlük
Doğanbey Mah. Atatürk Bulvarı No: 8 06107 Ulus Altındağ / Ankara Telefon: (0 312) 584 2000 Faks: (0 312) 584 2551
Merkez Şube
Doğanbey Mah. Atatürk Bulvarı No: 8 06107 Ulus Altındağ / Ankara Telefon: (0 312) 309 3170 Faks: (0 312) 309 3064
Ziraat Bankası A.Ş.
Banka Kodu (EFT Kodu)10
SWIFT/BIC KoduTCZBTR2A
İnternet Sitesiwww.ziraat.com.tr
Müşteri Hizmetleri444 00 00
Çalışma Saatleri (Mesai Saatleri)09:00 - 12:30 & 13:30 - 17:30

Ziraat Bankası A.Ş. şubelerini buradan hızlıca listeleyebilirsiniz.

  • Tarihçesi:
    Ziraat Bankası 1863de Mithat Paşa tarafından Pirot şehrinde çiftçiye kredi vermek amacı ile kurulmuş, 1863-1888 yıllarında mahalli istikraz sandıkları olarak hizmet vermiştir. 1888de çıkarılan bir nizamname ile Ziraat Bankası haline dönüştürülmüştür. 1937de çıkarılan 3202 sayılı Kanun ile İktisadi Devlet Teşekkülü statüsü kazanmış ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası unvanını almıştır. 15 Kasım 2000 tarihinde yürürlüğe giren 4603 sayılı Kanunla kamu hukuku statüsünden çıkarılan banka özel hukuk hükümlerine tabi bir Anonim Şirket statüsü kazanmış ve yeniden yapılanma sürecine girmiştir. 4684 sayılı Kanun ile 4603 sayılı Kanuna eklenen hüküm gereğince, Türkiye Emlak Bankası A.Ş.nin her türlü bankacılık hizmetleri ile bankacılık iş ve işlemlerinden ve bankalara olan yükümlülüklerinden doğan taahhütleri ile bir kısım aktifleri, 6 Temmuz 2001 tarihinde, BDDK tarafından onaylanan protokol ile TC Ziraat Bankası A.Ş.ye devredilmiştir. Bu kapsamda, Türkiye Emlak Bankası A.Ş.nin şubeleri, 9 Temmuz 2001 tarihinde TC Ziraat Bankası A.Ş. şubesi olarak faaliyetlerine devam etmeye başlamış, bunlardan 96 adet şube bilahare Türkiye Halk Bankası A.Ş.ye devredilmiştir.
  • Ziraat Bankası A.Ş. Hakkında:
    19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı İmparatorluğunda, ticaret ve finansmanda batılı modellerin benimsenmesiyle birlikte, yabancı bankalar ülke toprakları içinde faaliyet göstermeye başlamıştı. O dönemlerde ülkede henüz, ulusal niteliğe sahip bir bankacılık sisteminin kurulması için yeterli sermaye birikimi oluşmamıştı ve bir kaynak yaratma aracı olarak milli bankaların varlığından söz edilemiyordu. Bundan en çok zarar gören kesim ise çalışan nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan çiftçilerdi. Çünkü tamamen kendi kaderine terkedilmiş tarım kesiminde, geçim sıkıntısı içinde bulunan büyük bir çiftçi topluluğu başvurabilecekleri kurumsal bir finansal yapı olmadığı için, sürekli olarak özel şahıs kredilerine muhtaç durumdaydı. ​Sözü edilen kredileri verenler, bu işi meslek edinmiş faizci kimselerin yanı sıra, tarım gereçlerini satan tüccar, toptancı, ihracatçı, komisyoncu, kabzımal ve köy bakkalı gibi çeşitli ticaret erbabı ve esnaflardı. Bu tür yüksek faizli özel şahıs kredilerine Tefeci veya Murabaha Kredileri denilmekteydi. O sıralarda günde 1 para hesabıyla yıllık %900lere varan bir faiz söz konusuydu. Dolayısıyla borçlarını ödemekte son derece zorlanan çiftçiler, ürünlerini daha hasattan önce bu kişilere satmak zorunda kalmaktaydı.(Selem Usulü) Ezilen çiftçilerin dertlerine çare bulunabilmesi için devletin zirai kredi işine el atması düşüncesi, dönemin gazetelerinde ve resmi ağızlarda yer bulmaya başlamıştı. O dönemde Osmanlı İmparatorluğuna bağlı Yugoslavyanın Niş kenti valisi olan Mithat Paşa, çeşitli alanlarda başarılı çalışmalarda bulunmasının yanı sıra; çiftçilerin içinde bulundukları zor koşullara da yakından tanık olmuştur. Yaptığı araştırmalarla, bu alanda teşkilatlanmanın zorunlu olduğu ve çiftçilerin, tefecilerin elinden kurtarılması için devlet yardımının gerektiği ancak bu yardımın halk hareketiyle desteklenmesinin önem taşıdığı sonucuna varmıştır. Böylece 1863 yılında çiftçilerin oluşturduğu kaynakla, Mithat Paşa öncülüğünde devlet eliyle ve devlet himayesinde kurulan ve adına Memleket Sandıkları denilen organizasyon; milli bankacılığın ilk örneği olarak tarihe geçmiştir. Mithat Paşa, 1863 yılında Pirot Kasabasında kurduğu ilk Memleket Sandığı’nı oluştururken Türk gelenekleri arasında zaten var olan ve karşılıklı yardımlaşma esasına dayanan imece geleneğinden esinlenmiştir. 1867 yılında Memleket Sandıkları Nizamnamesinin yürürlüğe girmesiyle Osmanlı Devletinin her yanında sandıklar faaliyete başlamış ve uzun yıllar başarıyla hizmet vermiştir. Ancak izleyen yıllarda sandıkların işleyişinde gözlenen bozulmalar, Memleket Sandıklarının etkinliklerini azaltmıştır. Sandıkları merkezi yönetime bağlayarak olumsuzlukları giderebileceğini düşünen hükümet, 1883te aynı amaçlar doğrultusunda Menafi Sandıklarını kurmuştur. Menafi Sandıkları’na geçilmesiyle idare yeniden düzenlenmiş, kayıt ve muhasebe işleri çağdaş ve ilmi esaslara uygun olarak yürütülmeye başlanmış ve merkezi hükümetin doğrudan denetimine tabi tutulmuştur. Bu yeni yapılanma; sandıkların idaresine nispeten ciddi, bilimsel denetime açık bir işleyiş kazandırsa da tamamen yeni, çağdaş bir örgütlenmeye duyulan gereksinimin önünü alamamıştır. Böylelikle; 15 Ağustos 1888de Menafi Sandıklarının yerine işlevlerini üstlenecek modern finans kuruluşu olarak Ziraat Bankası resmen kurulmuş, o tarihte faaliyette bulunan Menafi Sandıkları da banka şubelerine dönüştürülerek faaliyete başlamıştır. O güne kadar Menafi Sandıkları’nın mali kaynağını oluşturan menafi hisseleri bankaya devredilmiş ve bundan sonraki hisseler de bankanın sermayesine tahsis edilmiştir. Bu adımla birlikte, teşkilatlı tarımsal kredi tarihimizde yeni bir dönem başlamıştır. Ziraat Bankasının ilk kuruluşundaki görevleri ise; Satılması mümkün olan gayrimenkul rehini ve kuvvetli kefalet karşılığında çiftçiye kredi kullandırmak, Faiz karşılığında tevdiat kabul etmek, Ziraate ilişkin sarraflık ve aracılık işleri yapmak, olarak belirlenmiştir.

Ziraat Bankası A.Ş. şubelerini buradan hızlıca listeleyebilirsiniz.

Ziraat Bankası A.Ş. şubelerine aşağıdaki haritadan seçim yaparak ulaşabilirsiniz.