<style> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

ANA SAYFA Bankalar İller Bankası A.Ş.
İller Bankası A.Ş. Logo

İller Bankası A.Ş. Bilgileri ve Şubeleri

1933 tarihinde kurulan İller Bankası A.Ş. bankasının veri tabanımızda kayıtlı 19 şubesi vardır. İller Bankası A.Ş. şubeleri 09:00 - 17:00 çalışma saatlerinde hizmet vermektedir. Mesai saatleri haricinde (0 312) 508 78 99 numaralı İller Bankası A.Ş. müşteri hizmetleri telefonunu arayarak destek alabilirsiniz.

Kayıtlı Şube Sayısı
19
Banka Kuruluş Tarihi
1933
Genel Müdürlük
Atatürk Bulvarı No: 21 Opera 06053 Altındağ / ANKARA Telefon: (0 312) 508 7000 Faks: (0 312) 508 7399
Merkez Şube
-
İller Bankası A.Ş.
Banka Kodu (EFT Kodu)4
SWIFT/BIC Kodu
İnternet Sitesiwww.ilbank.gov.tr
Müşteri Hizmetleri(0 312) 508 78 99
Çalışma Saatleri (Mesai Saatleri)09:00 - 17:00

İller Bankası A.Ş. şubelerini buradan hızlıca listeleyebilirsiniz.

  • Tarihçesi:
    Belediyelerin imar faaliyetlerini finanse etmek üzere, kamusal sermaye ile 11 Haziran 1933 tarihinde 2301 sayılı Kanunla “Belediyeler Bankası” adıyla kurulmuştur. İl özel idareleri, belediyeler ve köyleri de içine alan İller Bankası 13 Haziran 1945 tarihinde kabul edilen ve 23 Haziran 1945 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 4759 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle, Belediyeler Bankasının görevlerini üstlenerek faaliyetlerini sürdürmüştür. 8 Şubat 2011 tarih ve 27840 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6107 sayılı “İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun” ile yürütmekte olduğu faaliyetlerine devam etmek üzere Anonim Şirket şeklinde yeniden yapılandırılmıştır. İller Bankası A.Ş. bütün işlemlerinde kuruluş kanunu ve özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip bir kalkınma ve yatırım bankasıdır.
  • İller Bankası A.Ş. Hakkında:
    Kurtuluş Savaşından sonra başlatılan kalkınma hamlesi çerçevesinde, şehir ve kasabalarımızın yeniden imar ve inşası konusunda önemli görev ve sorumluluklar üstlenen İller Bankası A.Ş.nin temeli, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürkün talimatlarıyla; Belediyelerin imar faaliyetlerini finans etmek üzere, 11 Haziran 1933 tarihinde 2301 sayılı Kanunla, 15 Milyon sermaye ile Belediyeler Bankası adıyla kurulmuştur. Bankanın Kuruluş Kanunu uyarınca yalnız Belediyelere yönelik faaliyetlerde bulunması, kuruluş sermayesinin, hızlı nüfus artışı ve şehirleşmeye paralel olarak artan kredi ihtiyacını karşılayamaması ayrıca, mali kaynağa ve teknik yardıma muhtaç İl Özel İdareleri ile köylerin bu yardım dışında bırakılması ve faaliyet sahasının daha genişletilmesi gibi hususlar göz önünde bulundurularak, Belediyeler Bankasının değişik bir bünyeye sahip kılınması düşünülmüş ve bu düşünceyle kurulan Belediyeler Bankasının, Mahalli İdareler İmar Bankasına dönüştürülmesi için 29.07.1944 tarihinde T.B.M.M. ne sunulan kanun tasarısı hazırlanmıştır. Bu tasarının Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında Bankanın adı İller Bankası olarak değiştirilmiştir. İl Özel İdareleri,Belediyeler ve Köyleri de içine alan İller Bankası A.Ş.nin kurulması, 13.06.1945 tarihinde kabul edilen ve 23.06.1945 tarihinde de Resmi Gazetede yayınlanan 4759 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle Belediyeler Bankasının görevlerini üstlenerek resmen kurulmuştur. 26.01.2011 tarihinde T.B.M.M. tarafından kabul edilen ve Resmi Gazetenin 08.02.2011 tarihli nüshasında yayımlanan 6107 sayılı kanunla İller Bankası A.Ş. ismini almıştır. İller Bankası A.Ş. özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, özel bütçeli Anonim Şirket statüsünde bir kalkınma ve yatırım bankasıdır.

İller Bankası A.Ş. şubelerini buradan hızlıca listeleyebilirsiniz.

İller Bankası A.Ş. şubelerine aşağıdaki haritadan seçim yaparak ulaşabilirsiniz.